Llei de Transparència

Igual que es menciona a la llei de transparència catalana, considerem important la transparència a les entitats sense ànim de lucre per tant de garantir la claretat en tot allò que fem. En pro de legitimitzar la nostra organització, donar confiança als socis i a la ciutadania i ser coherents amb els nostres valors ètics, en aquest apartat del web del Comitè de Solidaritat Oscar Romero de Terrassa hi trobareu els projectes presentats a Solidatitat i Cooperació Internacional de l'ajuntament de Terrassa que han rebut alguna subvenció.

  • El projecte "Prevenció de les violències des d’una perspectiva feminista i comunitària a Morazán” ha estat seleccionat per Solidaritat i Cooperació Internacional de l'AJUNTAMENT DE TERRASSA dins el marc Projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per les ONGD´s i entitats solidàries de Terrassa 2022.
    Consulteu la memòria del projecte i el pressupost..
  • L'any 2023 hem continuat donant suport a a la Red Ciudadana de Mujeres de Morazán i la "Segona fase del projecte de Prevenció de les violències des d’una perspectiva feminista i comunitària a Morazán (El Salvador)” també ha rebut subvenció de l'AJUNTAMENT DE TERRASSA. La continuitat del projecte i el suport rebut per part de Solidaritat i Cooperació de l'AJUNTAMENT DE TERRASSA, ha permès, entre altres coses, crear un espai d'acolliment i guariment per a víctimes de violències. 
    Podeu consultar més informació en el següent enllaç: memòria 2023

Comitè Oscar Romero de Terrassa

Website Software